Kristaller för självkänsla

|24/03, 2023

Kristaller för självkänsla

Kristaller för självkänsla 

Vill du bosta din känsla av att jag är vacker , fantastisk och helt underbar är gula kristaller som  tex citrin, gul kalcit, honungs kalcit och Mookait bra när du arbetar med din självkänsla ,men även tigeröga, ökenros och rosa ametis fungerar bra.

 

Vad är självkänsla och Vad är självförtroende ?

Det är viktigt att skilja på de begreppen. Självkänsla är den uppfattning du har om dig själv , en medveten tanke på ditt eget värde och ett mått på din själs mående. Självförtroende är det du gör, det du tror du kan och det du presterar. Vi gör allt för ofta misstaget att blanda ihop de två begreppen. Om vi misslyckas med något känner vi oss och blir misslyckade. Viktigt att tänka på att ibland blir det fel men vi är ALDRIG fel. Självkänslan växer sig starkare genom att vi blir sedda och bekräftade. Då känner du att du duger som du är och påverkas inte nämnvärt av prestationer. En godsjälvkänsla ger dig styrka och förmåga till återhämtning, det ger också själen en god motståndskraft.