AMULETTER

Amuletter för tur och beskydd

Människan har länge använt amuletter och han hittar dem i alla regioner och kulturer. Amulett är ett föremål som bärs mot kroppen till magiskt skydd mot sjukdom och olycka. En amulett kan också vara smycken, stenar eller mineraler. Föremålet har tillerkänts en magisk innebörd och anses därför ge kraft eller lycka